Nedenfor følger generelle reisevilkår for Eventservice. Disse vilkår gjelder for alle reiser/pakker med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen.

VIKTIG : Det tas forbehold om mulige trykkfeil på nettsiden.

 

Påmelding
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, via e-post eller pr. telefon med en av våre konsulenter. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av pakkens reisevilkår. Noen arrangementer har påmeldingsfrist.
Dersom det kommer inn en bestilling etter påmeldingsfristen vil vi prøve å skaffe reisen/pakken.

Betaling
Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en reisebekreftelse/faktura. Reisedokumentene sendes cirka to uker før avreise.

Avbestilling ved force majeure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp

Reise- og avbestillingsforsikringer
Alle reisende bør ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. Vi anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til selve reiseforsikringen. Sjekk om din reiseforsikring inneholder dette.

Det er heller ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirer fra oss; f.eks, hotellkupong eller billetter.  Da er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang, dere er selv ansvarlig for å ha mottatt alt fra oss. Vi har erfaring med at vedlegg kan havne i spamfiltere, så sjekk dette først om dere mangler noe.

Pass og visum
Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise

Pris
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer og økning av skatter og avgifter. Eventservice forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent har kunden anledning til å heve avtalen.

Forbehold
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltagere. Ved færre deltagere har vi anledning til å avlyse reisen/pakken. Dette skal meddeles den reisende senest 30 dager før avreise. Øker prisen mer enn ti prosent, vil deltagerne få valget mellom en annen pakke eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Generelle vilkår
Det vises til Pakkereiseloven av 22.12.1995, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen» (Prl § 3-2) og «forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.» (AvfP, pkt. 2). Vi tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.